Verbind met de USH Community

Gecreëerd door families met Usher voor families met Usher

Registratie
  • Elk veld met een asterisk(*) is een verplicht veld.
  • U kunt uzelf of een familielid registreren.
  • Om uzelf te registreren, vul uw contactinformatie in in de 'Naam en contactinformatie' en 'Adres' secties.
  • Om een andere volwassene met het syndroom van Usher te registreren, vult u zijn of haar contactinformatie in in de 'Naam en contactinformatie' en 'Adres' secties. We hebben alleen maar informatie nodig van de persoon met Usher syndroom.
  • Om een kind te registreren, vult u de contactgegevens van de ouder of voogd in in de 'Naam en contactinformatie' en 'Adres' secties. In de 'Persoon met het Syndroom van Usher' sectie, vinkt u 'Ik registreer een minderjarige' aan en vult u de naam van de minderjarige in, in het dialoogvenster dat verschijnt.
  • Om meer dan één kind te registreren, moet u een nieuwe gebruikersaccount voor elk kind maken. Dit wordt bewust gedaan zodat kinderen uiteindelijk kunnen worden overgezet naar volwassenen met hun eigen dossier.
Naam en contactinformatie
Adres

Straat, postbus, bedrijfsnaam, etc.

Appartement, suite, gebouw, verdieping, etc.
Persoon met het Syndroom van Usher
Naam van minderjarige
Overeenkomst

Beveiliging


(8 characters minimum)